จัดอันดับเก็บ Level
รายชื่อผู้เล่นที่ Level สูงที่สุด 30 อันดับ

อันดับ ชื่อตัวละคร เลเวล อาชีพ ชื่อเสียง เพศ
1 [GM-01] 251 GM 2,147,483,647 ชาย
2 ไอ้พวกไก่ใต้ตีน 209 Gunner 130,000 ชาย
3 Swordz 207 Swordmaster 55,000 หญิง
4 Gunner 205 Gunner 100,000 ชาย
5 สมทุย 197 Swordmaster 58,000 ชาย
6 Dexhead 185 Swordmaster 775,000 ชาย
7 Congratulations 182 Swordmaster 93,410 ชาย
8 สังฆทานานิ 182 Demolitionst 58,000 ชาย
9 สักกาโดเด 177 Warrior 10,350 ชาย
10 KanomPang 173 Gamber 91,321 ชาย
11 เหลืองหางขาว 173 Archer 55,000 ชาย
12 Jennifer 157 Apostle 88,431 หญิง
13 นี่คือจอมยุทธเดะ 151 Assassin 70,000 ชาย
14 กล้วยทับ 151 Cleric 10,000 ชาย
15 Warrior 145 Warrior 10,000 ชาย
16 Endless 138 Hunter 78,530 ชาย
17 TyTy 138 Cleric 58,000 หญิง
18 MMMMM 136 Clown 61,000 ชาย
19 EnJOY 135 Craftsman 70,000 ชาย
20 จ๋องก๋องด่ิอย 132 Cleric 10,000 หญิง
21 รอเปิดวาฟ 127 Magician 52,000 หญิง
22 ErratiC 124 Hunter 10,000 ชาย
23 QzkxQzk4MUY 123 Magician 70,230 ชาย
24 Rager 119 Hunter 64,000 หญิง
25 KrapowKaijeaw 116 Warrior 52,000 ชาย
26 BK8 115 Craftsman 40,000 ชาย
27 ออกัสชoบกินมะนาว 95 Craftsman 25,000 ชาย
28 IceWizard 86 Magician 10,000 หญิง
29 MemOry99 83 Magician 13,000 ชาย
30 NewGenV1 80 Hunter 10,000 ชาย